กองบรรณาธิการข่าว

แชร์ไปยัง

 

   

      นายเอนก ธรรมใจ  เจ้าของ/บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

     โทร. 098-8388456         

ไอดีไลน์ 0857279291

  ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต… แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.098-8388456      

 

ฝ่ายกฎหมายข่าวภูมิภาคโพสต์


ทนายสรรเพชญ ทิพย์มนเฑียร
              

สำนักงานข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์และฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานศุนย์ข่าวส่วนกลาง เลขที่ 314/512  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510  
ศูนย์ข่าวภาคเหนือ เลขที่ 825/4 ถ.สำราญรื่น อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร.098-8388456

 

สนใจลงโฆษณาติดต่อ 

 โทร.098-8388456

 

เจ้าของ/บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา  นาย เอนก ธรรมใจ : ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ :  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  นายภักดี วีระรัตน์ : นายประพัฒน์ บวรภโรทัย ผอ.รายการวอยช์เสียงประชาชน( ทีวี )  : นายลำพราน หมั่นมาก : นายรุ่งเพชร ศรีสุวรรณ  : ผู้อำนวยการบริหารข่าวและบริหารงานบุคคล นายดอน ไชยมงคล   : หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคอีสาน นายคติ ชาติชัชวาล : หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือจังหวัดพะเยานายจงเจริญ เวียงลอ : ศูนย์ข่าวส่วนกลาง ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์  เลขที่ 314/512  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ    : ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักงานสรรเพชญ์ทนายความ รับว่าความทั่วราชอาณาจักร โดย ทนายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร :  ติดต่อลงโฆษณาและโฆษณาออนไลน์โทร.098-8388456 

แชร์ไปยัง