ฝ่ายบริหารและกองบรรณาธิการ

  ทำเนียบผู้บริหาร

     นายเอนก ธรรมใจบรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์/ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์

     โทร. 085-7279291

นางสาวจีราพร ทองทึง เลขานุการ บก.ข่าว

 

 นายดอน ไชยมงคล

ผอ.บริหารฝ่ายทะเบียนประวัติบุคคลและสรรหาฝ่ายข่าว 

โทร.093-3034401

 นายกฤษณ์ ปานพุ่ม

ผอ.ฝ่ายบริหารข่าวภูมิภาค                           

  ไอดีไลน์ 0857279291

ดร.ก้องภพ วังสุนทร

ประธานบริหารข่าวภูมิภาค

และประธานองค์การสืบสวนการทุจริต

…ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก
ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต… 
แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.085-7279291      

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   

 นายอนันต์ นิลมานนท์       นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง            ประเทศไทย           

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  นายประพัฒน์ บวรภโรทัย

ผู้อำนวยการรายการวอยซ์   ( เสียงประชาชน ) ทีวี.

นายภักดี วีระรัตน์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักข่าวและสื่อสารมวลชนภาคเหนือ

สายด่วน.โทร.085-7279291

                                         ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย


ทนายสรรเพชญ ทิพย์มนเฑียร

ที่ปรึกษาด้านข่าวพุทธศาสนา

พระอาจารย์ สุรชัย โรจนสิริ

              สำนักงานข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์และฝ่ายกฎหมาย
เลขที่ 314/512  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510  
สำนักงานศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ เลขที่ 8 ม.7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร.098-8388456

            สนใจลงโฆษณาติดต่อ 

 โทร.098-8388456