ติดต่อ-กองบรรณาธิการข่าว

แชร์ไปยัง

  # ขอแจ้งให้ทราบ # กองบรรณาธิการ ขอแจ้งว่า หากมีทีมข่าวหรือผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นพนักงานของข่าวภูมิภาคโพสต์ เข้าไปติดต่อหน่วยงานของท่านและไปขอรับการสนับสนุุนภารกิจ ( ขอให้ท่านอย่าได้หลงเชื่อและขอดูบัตรพนักงาน ) ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานหรือทีมข่าว ออกไปขอเพื่อรับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานของท่าน และหากจะสนับสนุนภารกิจขอให้ท่านติดต่อมาทาง.กอง.บก.ข่าวภูมิภาคโพสต์ เพราะฉนั้นจะไม่รับผิดชอบกับการกระทำใดๆของผู้ไปขอสนับสนุน.หากท่านมีข้อสงสัยประการใดให้ท่าน สอบถามมายังกองบรรณาธิการ โทร.098-8388456 จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง #

                                          ไอดีไลน์ 0857279291

  ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต…     แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.098-8388456      

 

ฝ่ายกฎหมายข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์และข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์


ทนายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร
               

สนใจลงโฆษณาติดต่อ 

     โทร.098-8388456

                                     

บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา  นายเอนก ธรรมใจ : ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ :  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  นายภักดี วีระรัตน์ : นายประพัฒน์ บวรภโรทัย ผอ.รายการวอยช์เสียงประชาชน( ทีวี ): นายลำพราน หมั่นมาก : นายรุ่งเพชร ศรีสุวรรณ :บก.ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์ นายปวินท์ อินกล่ำ : ฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาค นายพงษ์พันธ์ วรรณกิจ : ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล นายดอน ไชยมงคล   : หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคอีสาน นายคติ ชาติชัชวาล : หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือ นายอรุณศักดิ์ เจาะจง  : หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ทนายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร : ศูนย์ข่าวส่วนกลางข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์ เลขที่ 654 ซ.นนทรี32 ถนน นนทรี เขต ยานนาวา แขวงช่องนนทรี กทม 10120 : ฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์ บริษัทสรรเพชรและเพื่อนทนายความ จำกัด รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ทนายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร :  ติดต่อลงโฆษณาและโฆษณาออนไลน์โทร.098-8388456 

แชร์ไปยัง