กองบรรณาธิการ

  ทำเนียบผู้บริหาร

     นายเอนก ธรรมใจ

    เจ้าของ/บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

  หนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์/ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์

     โทร. 085-7279291

 

                                       นายดอน ไชยมงคล

 ผอ.บริหารฝ่ายทะเบียนประวัติบุคคลและสรรหาฝ่ายข่าว 

                                                         โทร.093-3034401

รับสมัครงานฝ่ายข่าวติดต่อ โทร.093-3034401-085-7279291 

                                pumiparkpost@gmail.com

  ไอดีไลน์ 0857279291


( ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก
ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต
แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.085-7279291      

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    นายอนันต์ นิลมานนท์          นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย           

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  นายประพัฒน์ บวรภโรทัย

ผู้อำนวยการรายการวอยซ์เสียงประชาชน

นายภักดี วีระรัตน์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักข่าวและสื่อสารมวลชนภาคเหนือ

     

  สายด่วน.โทร.085-7279291

                                                    ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย


ทนายสรรเพชญ ทิพย์มนเฑียร

ที่ปรึกษาด้านข่าวพุทธศาสนา

พระอาจารย์ สุรชัย โรจนสิริ

              สำนักงานข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์และฝ่ายกฎหมาย
เลขที่ 314/512  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510  
สำนักงานศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ เลขที่ 8 ม.7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร.098-8388456

                                         สนใจลงโฆษณาติดต่อ  โทร.098-8388456