กองบรรณาธิการ

  ทำเนียบผู้บริหาร

     นายเอนก ธรรมใจ

  เจ้าของ/บรรณาธิการ             ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

หนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์

     โทร.085-7279291

 

นายดอน ไชยมงคล

ผอ.บริหารฝ่ายข่าว และบริหารทะเบียนประวัติ งานบุคคล โทร.093-3034401

นายอรุณศักดิ์ เจาะจง

หัวหน้าข่าวภูมิภาคโพสต์

 ประจำ.ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

 

 นางสาวแทนกาย เวียงแก้ว

   ผช.บก.ข่าวภูมิภาคโพสต์

 

   นางสาวพรปวีณ์ สุรินทรมงคล

   หน. ศูนย์ข่าวจังหวัดลำปาง

 

นางสาววิภาพันธ์ ใจลังกาแก้ว

หน.ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงราย

 

นายอาพี สะโง้

ผช.หน.ศูนย์ข่าว ชร.

 

        นายราเชน ชูทอง

   หน.ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม

 

 

 นายเอกสิทธิ์ มะณีจร   

ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวอาชญกรรม

 

   นางสาวญาณิสา เอมสมุท

 หน. ศูนย์ข่าวจังหวัดสุโขทัย  

 

     นายธนกร แคว้งอินทร์

    หน. ศูนย์ข่าวจังหวัดน่าน

 

นาย ธนบูรณ์ แสงหาญ

ผช.หน.ข่าวภูมิภาค

ประจำ.หน.ศูนย์ข่าวเพชรบูรณ์

 

นาย กัมปนาท น้อยชาคำ

หน.ข่าวประจำกอง บก.

 

นาย คติ ชาติชัชวาลย์

ผช.หน.ข่าวภูมิภาค

ประจำศูนย์ข่าวภาคอีสาน

 

นาย วิโรจน์ ชาติชัชวาลย์

ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำกอง.บก

  รับสมัครงานฝ่ายข่าวติดต่อ โทร.093-3034401 

pumiparkpost@gmail.com
ไอดีไลน์ 0857279291


( ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก
ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต
แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.085-7279291 )

 

       

 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 พล.ท.เชิดชัย สร้อยทอง
                    

 

สายด่วน.โทร.085-7279291

  ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์ข่าวภูมิภาคโพสต์และข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์


ทนายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร

                       

ทนายณัฐวัฒน์ ประพันธ์พัฒน์

___________________________

ที่ปรึกษาด้านข่าวพุทธศาสนา

พระอาจารย์ สุรชัย โรจนสิริ

สำนักงานข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์
เลขที่ 314/512 แขวงแสนแสบ เขต.มีนบุรี กทมฯ  
สำนักงานศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ เลขที่ 8 ม.7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร.098-8388456

  # เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย #

โฆษณาให้คุ้มค่า โฆษณากับหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์และ     ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์ 

เต็มหน้าสี่สี  20,000 บาท

เต็มหน้าขาวดำ 15,000 บาท

ครึ่งหน้าสี่สี 10,000 บาท

ครึ่งหน้าขาวดำ 6,000 บาท

กรอบ 1/4 พิเศษ 3,000 บาท

กรอบธรรมดา 2,000 บาท

สนใจลงโฆษณาติดต่อ

โทร.098-8388456