กองบรรณาธิการ/ฝ่ายบริหาร

แชร์ไปยัง

ทำเนียบผู้บริหาร

     นายเอนก ธรรมใจ  เจ้าของ/บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์/ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์

     โทร. 098-8388456 

นายอลงกรณ์ ทับทองผอ.ฝ่ายบริหาร กอง.บก

 

        นายดอน ไชยมงคล 

ผอ.ฝ่ายจัดหาบุคคล/ทะเบียนบัตร             

 ไอดีไลน์ 0857279291

                                                        ดร.ก้องภพ วังสุนทร

ประธานฝ่ายบริหารข่าวภูมิภาคโพสต์ และประธานองค์การสืบสวนการทุจริต

       นายกฤษณ์ ปานพุ่ม

ผอ.ฝ่ายบริหารข่าวภูมิภาค

…ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก
ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต… 
แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.098-8388456      

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   

 นายอนันต์ นิลมานนท์       นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง            ประเทศไทย           

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  นายประพัฒน์ บวรภโรทัย

ผู้อำนวยการรายการวอยซ์   ( เสียงประชาชน ) ทีวี.

นายภักดี วีระรัตน์

ที่ปรึกษาสมาพันธ์นักข่าวและสื่อสารมวลชนภาคเหนือ

                                         ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายข่าวภูมิภาคโพสต์


ทนายสรรเพชญ ทิพย์มนเฑียร

              สำนักงานข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์และฝ่ายกฎหมาย
เลขที่ 314/512  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510  
สำนักงานศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ เลขที่ 8 ม.7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร.098-8388456

สนใจลงโฆษณาติดต่อ 

 โทร.098-8388456

แชร์ไปยัง