กองบรรณาธิการ

  ทำเนียบผู้บริหาร

     นายเอนก ธรรมใจ

  เจ้าของ/บรรณาธิการ             ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา

หนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์

     โทร.085-7279291

 

นายดอน ไชยมงคล

ผอ.บริหารฝ่ายข่าว และบริหารทะเบียนประวัติ งานบุคคล โทร.093-3034401

นายอรุณศักดิ์ เจาะจง

หัวหน้าข่าวภูมิภาคโพสต์

 ประจำ.ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

นาย คติ ชาติชัชวาลย์

ที่ปรึกษา.บก.ข่าวภูมิภาค

ประจำศูนย์ข่าวภาคอีสาน

 

  รับสมัครงานฝ่ายข่าวติดต่อ โทร.093-3034401 

pumiparkpost@gmail.com
ไอดีไลน์ 0857279291


( ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดนข่มแหงรังแก
ร้องเรียน ร้องทุกข์ พบเห็นการ กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริต
แจ้งสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร.085-7279291      

 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 พล.ท.เชิดชัย สร้อยทอง
                    

สายด่วน.โทร.085-7279291

  ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายหนังสือพิมพ์ข่าวภูมิภาคโพสต์และข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์


ทนายสรรเพชร ทิพย์มนเฑียร

                       

ทนายณัฐวัฒน์ ประพันธ์พัฒน์

___________________________

ที่ปรึกษาด้านข่าวพุทธศาสนา

พระอาจารย์ สุรชัย โรจนสิริ

สำนักงานข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์
เลขที่ 314/512 แขวงแสนแสบ เขต.มีนบุรี กทมฯ  
สำนักงานศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์ ศูนย์ข่าวภาคเหนือ เลขที่ 8 ม.7 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร.098-8388456

  # เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย #

โฆษณาให้คุ้มค่า โฆษณากับหนังสือพิมพ์ภูมิภาคโพสต์และ     ข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์ 

เต็มหน้าสี่สี  20,000 บาท

เต็มหน้าขาวดำ 15,000 บาท

ครึ่งหน้าสี่สี 10,000 บาท

ครึ่งหน้าขาวดำ 6,000 บาท

กรอบ 1/4 พิเศษ 3,000 บาท

กรอบธรรมดา 2,000 บาท

สนใจลงโฆษณาติดต่อ

โทร.098-8388456