มอดไม้ลักลอบตัดไม้สักในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะ ป่าแม่ปาน อำเภอเด่นชัย

มอดไม้ลักลอบตัดไม้สักในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะ ป่าแม่ปาน อำเภอเด่นชัย

เมื่อเวลา๐๕.๐๐น.ของวันที่๑๖สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ที่ผ่านมา นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ อำนวยการร่วมด้วยนายโชคดี อามรวัฒน์ นายอนุศิษฎ์ ไทยรวีวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รองผอ.รมน.จีงหวัดแพร่(ท)นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ นายอิสรา สุกแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่

นำโดย มว.อ.พนม สมนึกผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย บก.บร.อส.จังหวัดแพร่ สมาชิก อส.เด่นชัย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๑๒(แม่จั๊วะ)เจ้าหน้าที่สวนป่าเด่นชัย ชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ สจป.ที่๓ สาขาแพร่ ตชด.๓๒ จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จั๊วะ ป่าแม่มาน บริเวณห้วยร่องผา หมู่ที่๒ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่หลังจากที่มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้สักเป็นท่อนทิ้งเรี่ยราดและเตียมการเคลื่อนย้ายออกจากป่า

ผลการตรวจสอบพบไม้สักทองถูกตัดเป็นท่อนจำนวน๕๐ท่อน ปริมาตรไม้จำนวน ๓.๓๒ ลบม.คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐประมาณ๑๙๙,๒๐๐บาท ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจแล้วไม่พบร่องรอยของดวงตราของเจ้าหน้าประทักรอยดวงตราไว้แต่ประการไดจึงได้ร่วมกันตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เด่นชัย เพื่อให้ดำเนินการติดตามสืบสวนจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนของกลางไม้ทั้งหมดนำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยรักษาป่าที่พร.๑๒(แม่จั๊วะ)เก็บรักษาและดูแลเป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรที่วี๑๓สยามไทย

รายงานจากจังหวัดแพร่