สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์จัดโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ( มีคลิปข่าว )

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์จัดโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์จัดขึ้น

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมในพิธีกว่า 200 คนที่บริเวณสวนสาธารณะหนองบัวตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้สนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ด้านการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยเข้าไปส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของตนเองเพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงและประยุกต์ใช้ความรู้จากแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

ในการนี้จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ได้ดำเนินกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรมคือ 1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสาขาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ 2 กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะหนองบัวนอกจากนี้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และภาคส่วนต่างๆอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมและความร่วมมือร่วมใจในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกด้วย

เอนก ธรรมใจ/รายงาน