รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”กำชับกรมชลประทาน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร จว.พิจิตร

รมช.เกษตรและสหกรณ์ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”กำชับกรมชลประทาน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกร จว.พิจิตร

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประธาน เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิจิตร ตามคำร้องขอ ของนายภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร หรือ ส.ส.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ถึงปัญหาภัยแล้งของพี่น้องชาวพิจิตร อย่างเร่งด่วน

โดยล่าสุด อธิบดีกรมชลประทาน ได้ส่งนายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ เหมืองแร่บริษัท SCG ม.2 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร พร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำกำลังแรงสูง ขนาด 16×12 นิ้ว โดยแรงดูด 16 นิ้ว แรงส่ง 12 นิ้ว สามารถสูบน้ำได้ วินาทีละ 0.33 คิว ต่อเครื่อง

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทีมงาน อบต.วังงิ้ว และผู้ใหญ่บ้าน ต.วังงิ้ว อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร เป็นพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ

ทีมข่าวภูมิภาครายงาน