นายอำเภอพิชัยลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำชำนาคบึงหล่มเพื่อทำประปาในตำบลนาอิน

นายอำเภอพิชัยลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำชำนาคบึงหล่มเพื่อทำประปาในตำบลนาอิน


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา14.00 น.นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ได้ลงพื้นที่ ตรวจดูการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของตำบลนาอิน โดยจะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำชำนาคและบึงหล่มมาใช้ ทำการประปาในตำบลนาอิน พร้อมกับประชุมร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งต่อไป


เอนก ธรรมใจ
รายงาน
โทร.098-8388456