ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับอดีตปลัดกระทรวง วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับอดีตปลัดกระทรวง วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับนายขันทอง มะโนทำ อดีตปลัดกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์และผู้สื่อข่าว ที่ได้เข้าประสานงานและหารือแนวทางการจัดงาน ชาติพันธุ์ คนลาวในประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน ชาติพันธุ์ พงษ์เผ่าลาววัฒนธรรมสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ซึ่งจะมีการรวมตัวกันของคนไทย-ลาว
เชื้อสาย ลาวเวียงไทยพวน ลาวครั่ง ลาวผู้ไท ไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) รวมถึงกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันแนบแน่น ของสองแผ่นดิน


โดยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเสนอแนะรายละเอียดในการจัดงาน อาทิ การรองรับนักท่องเที่ยวและมวลชนกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงแสงสีทางวัฒนธรรม การเชิญแขกผู้มีเกียรติระดับชาติ ฯลฯ โดยทางจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมที่จะสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
พัทธ์ธีรา เวียงแก้ว/รายงาน