รมต.ช่วยว่าการเกษตรฯ ลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามสถานการณ์น้ำ เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อแวิกฤติภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ( มีคลิปข่าว )

 

รมต.ช่วยว่าการเกษตรฯลงพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามสถานการณ์น้ำ ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อแก้ วิกฤตภัยแล้งเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นำโดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ด้วย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้ติดตามลงพื้นที่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์ รับฟังสถานการณ์น้ำ ของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

 

โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 จังหวัด ร่วม 250 คนในพื้นที่ภาคเหนือ มารับฟังสถานการณ์น้ำ เพื่อแก้วิกฤตภัยแล้งเร่งด่วน พร้อมให้ประชาชน มีวินัยในการใช้น้ำ และรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำ

จากนายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ( อขส.)รายงานข้อมูลของวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ขณะนี้เขื่อนสิริกิติ์ มีระดับน้ำพร้อมใช้งาน 517.35 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 7.77% สามารถรับน้ำได้อีก 6,142.65 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 64.59% แผนการระบายน้ำวันละ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร


ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความสำคัญวิกฤตภัยแล้ง มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำทุกเขื่อน โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนลงมาจนถึงเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำอยู่ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งกองทัพ กรม กองต่างๆ ร่วมออกมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน สิ่งสำคัญที่สุด คือการทำการเกษตร จึงได้ประสานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเจาะน้ำบาดาลแล้ว และประสานไปยังกรมฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ต่อไป


.สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ทราบถึงผลกระทบจากปัญหาเรื่องภัยแล้ง จึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง เน้นการลงพื้นที่ รับฟังปัญหาโดยตรง จึงฝากถึงประชาชนให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด มีวินัยในการใช้น้ำ ไม่รอหน่วยงานภาครัฐ แก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว ต้องร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้อุปโภคบริโภคเอง


เอนก ธรรมใจ

รายงาน
โทร.085-7279291