องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบจอุตรดิตถ์คัท ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิม 1,000 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน วอลลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “อบจ.อุตรดิตถ์ คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มี ความสามารถในการเล่นกีฬา ส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลแก่เยาวชนและประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสังคมโดยเฉพาะ ยาเสพติด สำหรับการแข่งขันได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายและหญิง และรุ่นประชาชนชาย สำหรับการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชายและหญิง แข่งขันเมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ปรากฏผลการแข่งขันดังนี้

ประเภทชาย 1. ชนะเลิศโรงเรียนบ้านเหล่า 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเจริญวิทยา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนไร่อ้อย ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ประเภทหญิง 1. ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านวังเบน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรอง
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านเหล่า ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
สำหรับประเภทประชาชนทีมชาย แข่งขันวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562
ณ โรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้) ทีมที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท

 ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ทีมข่าวภูมิภาค/รายงาน