นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ.อุทยานม่อนไม้ซาง

นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ. อุทยานม่อนไม้ซาง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2562 เวลา 10.30 น. นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการจัดโครงการจิตอาสาฯ ทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ณ พุทธอุทยานม่อนไม้ซาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีนายนิมิตร เมืองเปีย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ,ปลัดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์,เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.35 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์, เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ,กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม, นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านนาขาม พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม,รองนายก อบต.บ้านด่านนาขาม พร้อม เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านด่านนาขาม และจิตอาสาฯในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม ร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า และปลูกต้นไม้ บริเวณพุทธอุทยานม่อนไม้ซาง จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน

 ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ทีมข่าวพุทธศาสนา

รายงาน