ธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์วัดบึงบอน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์วัดบึงบอน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นางอนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ และมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในนามคณะกรรมการจัดสร้างศาลาเอนกประสงฆ์วัดบึงบอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์วัดบึงบอนครั้งนี้จำนวนมาก

ี้วัดบึงบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบึงบอน ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัด เป็นวัดที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านบึงบอนมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน 9 รูป แต่เนื่องจากศาลาหลังเก่าสร้างขึ้นมาเป็นเวลาช้านานและชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาจนแทบใช้งานไม่ได้ จึงได้ดำเนินการจัดสร้างศาลาหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคาร 2 ชั้น

โดยชั้นบนใช้ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสามเณรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนชั้นล่างใช้เป็นที่ประชาคมและกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น 27 ล้านบาท ในโอกาสนี้ ธนาคารออมสินภาค 7 ได้ตั้งจุดรับลงทะเบียน จุดรับบริจาคเงินทำบุญร่วมสร้างศาลาการเปรียญ และสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ผู้มาร่วมพิธี พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรม CSR “ออมสิน สานฝัน ปันน้ำใจเพื่อสังคม” มอบจักรยานเพื่อน้อง จำนวน 10 คัน มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น จำนวน 50 ถุง มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา มูลค่า 35,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบึงบอน เพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมทั้ง บ้าน วัด และโรงเรียน ตามแนวทาง “บวร” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักที่สำคัญของธนาคารออมสิน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน