๑๔ ปี แห่งมรณกาล พระวิสุทธิญาณเถร วิ. (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

๑๔ ปี แห่งมรณกาล พระวิสุทธิญาณเถร วิ. (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย 2562 เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระวิสุทธิญาณเถร วิ. (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) อดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิม เนื่องในโอกาสคล้ายวันมรณภาพ ครบ ๑๔ ปี ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ทีมข่าวภูมิภาค สายพุทธศาสนารายงาน