ชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520 จังหวัดน่าน จัดคอนเสิร์ตการกุศล ” ร่วมร้อยดวงใจนักเรียนนายสิบรุ่นที่ 10/2520 ” ครั้งยิ่งใหญ่ปี 2562

ชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520 จังหวัดน่าน จัดคอนเสิร์ตการกุศล ” ร่วมร้อยดวงใจนักเรียนนายสิบรุ่น 10/2520 “ครั้งยิ่งใหญ่ ปี 2562


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น ที่ผ่านมา นาย สัมฤทธิ์สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมร้อยดวงใจสู้นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520 จังหวัดน่าน

โดยมีร้อยโท สิงห์สอนมีชัย ประธานชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520 จังหวัดน่าน พร้อมสมาชิก ชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520 ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ. โรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน

ภายในงานยังมีการแสดงคอนเสิร์ตบ่าววี และเกมมายากล จากประเทศฟิลิปปินส์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ร้อยโทสิงห์สอน มีชัย ประธานชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520 กล่าว ว่า รายได้ของการจัดงานในครั้งนี้

1.เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกของครอบครัวนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520
2.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ชมรม นักเรียน นายสิบทหารบก รุ่นที่ 10/2520
3.เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาของสมาชิกชมรมนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520


4.เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยธรรมชาติ
5.เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ
6. เพื่อจัดทำโครงการอาหารกลางวันมอบอุปกรณ์กีฬาสื่อสารการเรียนการสอนสนับสนุนให้กับเด็กนักเรียนตามแนวชายแดน

หลังจากได้แสดงคอนเสิร์ตจบแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธี และประธานชมรม นักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 10/2520 จังหวัดน่าน ได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

เอนก ธรรมใจ
รายงาน