หนอนกระทู้ระบาดหนัก นายอำเภอสองนำคณะอารักขา พืชเกษตรอำเภอเข้าพื้นที่

หนอนกระทู้ระบาดหนักนายอำเภอสองนำคณะอารักขาพืชเกษตรอำเภอเข้าพื้นที่

เมื่อวันที่๑๗มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา๑๔.๓๐น.ที่พระวิหารวัดดอนแก้ว หมู่ที่๖ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ได้นำคณะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช จังหวัดพิษณุโลก

นำโดยนางรุ่งลดา ปกิจเฟื่องฟู ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีอารักขาพืช นายภานุพงศ์ สิงค์คำ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักเกษตรจังหวัดแพร่ นางหนึ่งฤทัย กองนำ เกษตรอำเภอสอง นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบและนายอำนวยสะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนเเก้วให้การต้อนรับวันนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีมาให้ความรู้ด้านจำพวกหนอนและแมลงที่มีส่วนผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนจากศรัตรูพืชคือมีหนอนมากัดกินยอดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรตำบลสะเอียบเป็นหลายหมู่บ้านจนทางผู้นำจึงได้ประสานไปยังอำเภอสอง

เพื่อให้หน่วยได้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร ในส่วนของการพบปะพูดคุยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มที่มีปัณหาในวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางผู้อำนวยการศูนย์ก็ได้มอบสิ่งของที่นำมามอบนให้กับผู้นำทั้ง๔หมู่บ้านที่เข้ามาร่วมรับฟังในวันนี้โดยให้หมู่บ้านละ๑ชุดและทางนายอำเภ อ สองก็ได้นำคณะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีอารักขาพืชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่และเดินทางกลับจังหวัดพิษณุโลกเป็นลำดับต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี๑๓สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่