โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร แก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลตามโครงการลดใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน

ซึ่งโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม ของ กฟผ. และมีกิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก เพราะโลกเรากำลังป่วย เราต้องร่วมใจกันช่วยดูแลรักษาโลกให้หายป่วย ช่วยกันปลูกต้นไม้