มณฑลทหารบกที่ 35 เตรียมพร้อมกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รองรับอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอุตรดิตถ์

มณฑลทหารบกที่ 35 เตรียมพร้อมกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รองรับอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดอุตรดิตถ์


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กู้ชีพ กู้ภัย รวม 245 นาย รถยนต์ 22 คัน


รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบก สั่งการให้หน่วยทหารทุกแห่งตรวจความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ โดยหน่วยทหารจะต้องเป็นหน่วยแรกที่เข้าถึงพื้นที่

โดยเฉพาะชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสำรวจและช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น จากนั้นจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ต่อไป

เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม การตรวจความพร้อมในวันนี้ เพื่อซักซ้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา สร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน