ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรม ออมสิน ออมบุญ ออมความดีครั้งที่ 4 เพื่อร่วมสร้างปฏิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล(มีคลิปข่าว)

ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรม ออมสินออมบุญ ออมความดี ครั้งที่ 4 เพื่อร่วมสร้างปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ธนาคารออมสินภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นำนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ.ธนาคารออมสินภาค 7


โดยมี นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรม CSR “ออมสิน ออมบุญ ออมความดี” ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

โดยมีกิจกรรมเปิดรับบริจาคโลหิต และมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และจักรยาน 50 คัน ให้กับนักเรียน 10 โรงเรียน ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกด้วย


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน