โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีนาย ชุษณิษฎ์ ประจวบวัน นายอำเภอหนองหินรักษาราชการในตำแหน่ง นายอำเภอร้องกวางกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทรแก้วทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สาธารณสุขอำเภอร้องกวางและคณะผู้บริหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมงานตลอดจนประชาชนผู้มารับบริการพร้อมกันณห้องประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์


เอนก ธรรมใจ
รายงาน