เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วม ประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน ต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 “นายอนันต์ ตั่นฉ้วน” เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ “นายอดุลยศักดิ์ ไชยราช” หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมเป็นกรรมการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ณ บ้านชายเขา หมู่ที่ 4 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์.