ชาวอำเภอเชียงแสน โวย.. ยื่นหนังสือคัดค้านกลุ่มนายทุนสร้างโครงการโรงแต่งแร่ดีบุก หวั่น..ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อำเภอเชียงแสน

ชาวอำเภอเชียงแสน โวย.. ยื่นหนังสือคัดค้าน กลุ่มพวกนายทุนสร้างโครงการโรงแต่งแร่ดีบุก หวั่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อำเภอเชียงแสน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านอำเภอเชียงแสน นำโดย นายประยุทธ แสนศักดิ์หาญ และ นายภานุวัฒน์ ศรีสุข หนึ่งในแกนนำ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงแสนและตัวแทนพี่น้องชาวบ้าน อำเภอเชียงแสน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานแต่งแร่ดีบุก 

เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มนายทุน จะดำเนินการขอจัดตั้งโรงงานแต่งแร่ดีบุก ในเขตพื้นที่ บ้านสันป่าเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นั้นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงแสนและชาวบ้านมีความเห็นว่าโครงการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ดีบุกของนายทุนดังกล่าวสร้างในพื้นที่เกษตรกรรมและบริเวณใกล้กับหนองบัวหลวงซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเชียงแสน และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์รวมทั้งถือว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำที่ใช้ทำการเกษตรในตำบลป่าสัก และตำบลใกล้เคียง

อีกอย่างเป็นสถานที่ควรอนุรักษ์ไว้และหากโครงการนี้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นมา จะทำให้เกิดผล กระทบหลายๆด้านในอนาคต เช่นมลภาวะที่เป็นพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ต้องได้รับความเสียหาย การทำการเกษตรได้รับผลกระทบ ตลอดจนสุขภาพของชาวบ้าน ในตำบลป่าสัก ตำบลเวียงตำบลศรีดอนมูล ตำบลโยนก ของอำเภอเชียงแสนทั้งหมดจะได้รับผลกระทบทุกๆด้าน

โดยพื้นที่จะก่อสร้างโรงแต่งแร่ดีบุกของนายทุน จะก่อสร้างบริเวณพิกัด47Q609136 E 2247365 N ( ระบบ WGS 84 ) ในครั้งนี้ พบว่าอยู่ห่างจากพื้นที่ตั้ง ของโครงการหลวงดอยสะโง้ ระยะห่างประมาณ 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากหนองบัวหลวงประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งพื้นที่ตั้งโรงงานดังกล่าวทางกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงแสนพบว่าอยู่ในแนวเขตควบคุมของพื้นที่โครงการหลวงดอยสะโง้ ตามแผนที่ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้มอบให้ทางกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว

ดังนั้นทางกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชียงแสนจึงขอความเมตตาจากท่านและมูลนิธิโครงการหลวงช่วยคัดค้านและสั่งระงับการก่อสร้างโรงงานแต่งแร่ดีบุกในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านอำเภอเชียงแสน นายประยุทธ กล่าว

ทางด้านลุงนามสมมุติ  อดีตผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชาวบ้าน เปิดเผยว่า บริษัทนัดประชุมชาวบ้านครั้งแรก วันที่ 3 ตุลาคม2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันมะเค็ด หมู่ 9 ทราบจากเขาประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้านว่ามีการประชุมซึ่งชาวบ้านไม่เคยทราบข้อมูลและรายละเอียดเลยว่าโรงแต่งแร่ คืออะไร พอไปถึงก็ให้ชาวบ้านเซ็นต์ชื่อเข้าร่วมประชุม และรับเอกสารที่บริษัทนำเอามาเก็บข้อมูล. และถือว่าครั้งนี้คือ EIA ครั้งที่1ผ่าน ชึ่งโรงแต่งแร่ดีบุกตั้งห่างจากหนองบัวหลวง ระยะทาง แค่ 1 กม.เท่านั้น ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งทำมาหากิน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน อีกด้วย


ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
ศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
รายงาน