ชมรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม​ จำนวน 43 คน

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งจัดโครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พุทธอุทยานจังหวัดอุตรดิตถ์ (ม่อนไม้ซาง) ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ทีมฝ่ายข่าวพุทธศาสนา