คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น.นายนิมิตร เมืองเปีย ปลัดอาวุโสเมืองอุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นำโดย ร้อยตรี ทรวง นาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ “นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช” หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดย “พระเทพศาสนภิบาล” รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธาน พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ

ประกอบด้วย พระคุณเจ้าพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ลำพูน เชียงราย อุตรดิตถ์-พิษณุโลก รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัดหลายจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 50 รูป ฝ่ายต้อนรับประกอบด้วย รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกอำเภอ กว่า 100 รูป และส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน ณ วัดเขาแก้ว หมู่ 15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง และภาคบ่าย ที่วัดหัวทุ่ง ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์.