พ่อเมืองพิชัยเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 62

พ่อเมืองพิชัย เปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 62

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาน 2562

ณ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ (กอ.รมน.) มีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 98 คน

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ/รายงาน