นายอำเภอพิชัยเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ field Day ปี 2562

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอพิชัย

โดยมี นายกำจร อยู่เจริญกิจ เกษตรอำเภอพิชัยกล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งภายในงานมีการสาธิตการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร มีเกษตรกรและนักเรียน นักศึกษา สนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ

รายงาน/โทร.085-7279291