สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ นักสื่อสาร อาหารปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1

สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสาร อาหารปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1


 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารอาหารปลอดภัย

โดยมีนางศรีพันธุ์ พุทธรักษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเอนก ธรรมใจ นายปวินท์ อินกล่ำ ผู้บริหารข่าวภูมิภาคโพสต์ออนไลน์ หน.หน้าข่าว ทีมผลิตรายการวอยช์เสียงประชาชน TV เป็นวิทยากร บรรยายอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสาร อาหารปลอดภัย ให้ผู้มาร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวน 80 คน


วัตถุประสงค์ของการ จัดงาน อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ การเขียนข่าว ทางด้านงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ต่างๆ ที่มา อบรมในวันนี้ แล้วสามารถ เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ ในการอบรมกลับไปใช้ ผลิตสื่อวิดีทัศน์ ในมือถือ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 62 ณ. ห้องประชุมโรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก


เอนก ธรรมใจ
รายงาน
ปวินท์ อินกล่ำ
ภาพข่าว