มทบ. 32 ลำปาง เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1

ลำปาง // มทบ.32 ลำปาง เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1


เมื่อวันที่  10 พค. 62  พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ณ สนาม ศฝ.นศท.มทบ. 32 พร้อมด้วย พันเอกสัณธวรรณ์ วงศ์วัฒนะ รองผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอก เมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน , พันเอกเกรียงศักดิ์ ปักคำไทย ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 , นายทหาร , ครูฝึกทหารใหม่ และ ทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ทุกนาย


ผบ.มทบ.32 ได้กล่าวว่า ผู้ที่เป็นทหารนับได้ว่าเป็นผู้เสียสละ เพราะเป็นผู้พร้อมที่จะพลีชีพ เพื่อรักษาความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติ การที่เข้ามาเป็นทหารนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่จะได้ทำหน้าที่ผู้ชายไทย จงมีความภูมิใจที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายไทย เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญมาก เป็นหลักสูตรแรกที่ทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการฝึกและการอบรมเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ในวิชาทหาร เป็นผู้มีระเบียบวินัย เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอด ไปใช้ในชีวิตการเป็นทหารกองประจำการ และการฝึกขั้นสูงของแต่ละหน่วยในโอกาสต่อไป

พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล // ข่าวลำปาง