นายอำเภอพิชัย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

นายอำเภอพิชัย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา11.00 น. นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมปลัดอำเภอ ได้ลงพื้นที่ในตำบลไร่อ้อย ตำบลท่าสัก ตำบลบ้านดารา เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค (ถุงยังชีพ) แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 7 ถุงในตำบลไร่อ้อย และ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในตำบลบ้านดาราและตำบลท่าสัก

โดยฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือในวันนี้ ประกอบไปด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 นำโดย พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิชัยดาหัก และทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายศรีพนมมาศ

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ/รายงาน

โทร.085-7279291