รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมนายอำเภอพิชัย ร่วมพิธีสรงน้ำ พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่วัดท่าไม้เหนือ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์

รองผู้ว่าพร้อมนายอำเภอพิชัย ร่วมพิธีสรงน้ำ พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่วัดท่าไม้เหนือ ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์

วันที่ 19 เม.ย. 62 เวลา 11.00 น. นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

พร้อมด้วยนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย, นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวน 700 กว่าคน

ร่วมพิธีสรงน้ำ พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ศาลา การเปรียญวัดท่าไม้เหนือ


จากนั้นเวลา13.00น.หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอพิชัย

ได้ร่วมกันทำพิธีขอพรรดน้ำดำหัวนายปรัชญา เสริฐลือชานายอำเภอพิชัย ที่ศูนย์นันทนาการพิชัยคอมเพล็กอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ/รายงาน
ปวินท์ อินกล่ำ /ภาพข่าว