ทำบุญ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2562

ทำบุญ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่ร่วมทำบุญตักบาตรในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

เอนก ธรรมใจ/รายงาน

โทร 085 7279 291