ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่


นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)ร่วมแสดงความยินดี กับ น.ส.ภคมน
ปัญจรัญธร บุตรตรี นายนำชัยชนะ ดีวิ อุปนายกภาคกลางสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สภท.-นางอาทิตยา คามพิทักษ์ ที่ปรึกษา สภท.ในโอกาสที่ สำเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ม.รามคำแหง
กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน