ผู้สมัคร สส.เขต 2 เบอร์ 3 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมงานเดินลุยพบปะ พี่น้องประชาชนชาวอุตรดิตถ์ ทั้ง 6 อำเภอเพื่อรับทราบปัญหา นำมาแก้ไข ด้วยนโยบาย แก้จน สร้างคนสร้างชาติ

ผู้สมัคร สส.เขต 2 เบอร์ 3 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมงานเดินลุยพบปะ พี่น้องประชาชนชาวอุตรดิตถ์ ทั้ง 6 อำเภอเพื่อรับทราบปัญหา นำมาแก้ไข โดยนโยบาย แก้จน สร้างคนสร้างชาติ 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายประสิทธิ์ คลังสีดา อดีต สจ.อุตรดิตถ์ ผู้สมัคร สส.เขต 2 เบอร์ 3 พรรคประชาธิปัตย์ นำทีมงานลงพื้นที่ลุยหาเสียง ทั้ง 6 อำเภอ 1. อำเภอท่าปลา 2. อำเภอน้ำปาด 3. อำเภอฟากท่า 4. อำเภอบ้านโคก 5. อำเภอทองแสนขัน 6 อำเภอพิชัย

วัตถุประสงค์ ลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้ นายประสิทธิ์ คลังสีดา เผยกับสื่อมวลชนว่า เพื่อให้ประชาชนทั้ง 6 อำเภอ ได้รับรู้ นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะระยะหลังๆที่ผ่านมา 5 ปีกว่า  ก็ยังไม่เห็นแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้

ในวันนี้กระผมได้ลงพื้นที่ชอบถามปัญหาของพี่น้องประชาชนถึงปัญหาต่างๆของชาวบ้าน เป็นอย่างไรบ้าง แล้วผมก็มีข้อเสนอแนะว่าพรรคประชาธิปัตย์ มีนโยบายอย่างชัดเจน อย่างเช่น แก้จน สร้างคนสร้างชาติ  หากประชาชน ให้การสนับสนุนเลือกพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาบริหารประเทศได้เป็นรัฐบาล จะนำนโยบาย ของพรรคมาบริหารประเทศ อย่างแน่นอน

การที่กระผมมาลงสมัครเป็น สส.เขต. 2 พรรคประชาธิปัตย์ นั้นซึ่งกระผมเป็นลูกหลานอุตรดิตถ์ โดยกำเนิด ผมจะสู้ และเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนคนอุตรดิตถ์ ผลักดันนโยบายเรื่องทำนาขายข้าว ขยายโอกาสขายข้าวทั่วไป ราคาตันละ 10,000 บาท เเละข้าวหอมมะลิเกรียนละ 15,000 บาท เบี้ยคนจนเดือนละ 800 บาท ผู้สูงอายุ 1,000 บาท อสม.เดือนละ 1,200 บาท เด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิเงิน 100,000 บาท เรียนฟรีถึงระดับปวส. อาหาร เช้า กลางวัน นมโรงเรียนฟรี ข้าวโพดกิโลกรัมละ 7 บาท มันสําปะหลัง ตันละ 2,500 บาท ยางพารากิโลกรัมละ 60 บาท ธนาคารน้ำธนาคารดิน ยกระดับ สปก. ออกโฉนดค้างท่อให้ทุกแปลง หากพี่น้องยังเชื่อมั่นพรรคประชาธิปัตย์ ทุกนโยบาย ทำได้จริง อย่าลืม เลือกกระผม นายประสิทธิ์ คลังสีดา ผู้สมัคร สสเขต 2 เบอร์ 3 พรรคประชาธิปัตย์ นำนโยบาย เพื่อ ดูแลพี่น้อง ประชาชนทั้งประเทศนาย ประสิทธิ์ กล่าว


ทีมข่าวการเมือง/รายงาน