ถวายพระพร

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา๐9.๐๐น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่๙ โดยมีหัวหน้าส่วนข้าราชการอำเภอเมือง นายกเทศบาล นายกองค์การส่วนบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนัน-ผู้ใหญ่ ร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น๑ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง