สุโขทัยมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก ออทิสติก เด็กพิการ เด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม

สุโขทัยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม


วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561


โดยมูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กออทิสติก เด็กพิการ และเด็กพิเศษที่มีฐานะยากจน ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 131 ทุน รวมเป็นเงิน 655,000 บาท

มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยตัวเองได้ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระ พ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่งด้วย


ญาณิสา เอมสมุท รายงาน
ภาพข่าว โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จ.สุโขทัย