ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา


เนื่องด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา พร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา ได้เห็นชอบจัดงาน ดำเนินการจัดตั้งกองผ้าป่า สามัคคี เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุน ในการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลน งบประมาณ การพัฒนาการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของเด็กนักเรียน ในปี การศึกษา 2562


ทางโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา และคณะกรรมการ ศิษย์เก่า จึงขอบอกบุญ มายังท่านที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญกุศลทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา กำหนดการของการจัดงาน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น รวมกองผ้าป่า ณ.โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เวลา 10.00 น ถวายผ้าป่าและภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 12.00 น เชิญรับประทานอาหาร และพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา ณโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา

ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

โทร.098-8388456