ส่งมอบก้อนเห็ดนางฟ้าจากเปลือกข้าวโพด จำนวน 200 ก้อน

ส่งมอบก้อนเห็ดนางฟ้าจากเปลือกข้าวโพด จำนวน 200 ก้อน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายสมคิด แปงการิยา พนักงานวิชาชีพระดับ 8 สังกัดส่วนกลางกองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานเขื่อนดินช่องเขาขาด ส่งมอบก้อนเห็ดนางฟ้าจากเปลือกข้าวโพด จำนวน 200 ก้อน ทั้งนี้เพื่อนำไปต่อยอด และเป็นกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการเยาวชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง รุ่นที่ 016 ที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกับ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ โดยมีคณะครู และนักเรียน ร่วมกันรับมอบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์