สุโขทัย – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

แชร์ไปยัง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
วันนี้ (5 มี.ค.64) เวลา 19.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้น้อมนำแนวทางดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์และปลูกฝังทัศนคติ “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาEQ มีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบโดยเยาวชนเป็นผู้ดำเนินงานเพื่อเยาวชน ซึ่งทำให้สมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นใจการช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยให้อาสาสมัครแกนนำร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งทำให้แกนนำและสมาชิกตระหนักในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิต และ ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ทอดพระเนตร การแสดงจากตัวแทนสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และทรงพระราชทานอนุญาตให้อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและซักถามปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ต่อไป
กิตติ​ พร​ดวงจันทร์

​สุโขทัย​

รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *