” คอลัมน์ยุทธจักร เหนือดาวสีเงิน ” คนดีของสังคม ผมชอบอาชีพตำรวจตั้งแต่วัยเด็ก มีความมุ่งมั่นว่าต้องเป็นตำรวจให้ได้ อุดมคติ “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

แชร์ไปยัง

” คอลัมน์ยุทธจักร เหนือดาวสีเงิน ” คนดีของสังคม ผมชอบอาชีพตำรวจตั้งแต่วัยเด็ก มีความมุ่งมั่นว่าต้องเป็นตำรวจให้ได้ อุดมคติ “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น”

พ.ต.ท.ประหยัชว์ (ประหยัด) นามสุข สวป.สภ.น้ำปาด ภ.จว.อุตรดิตถ์… ภูมิลำเนา…เกิดที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นบุตรของคุณพ่อ ผัด นามสุข คุณแม่ เปี้ย นามสุข อาชีพ ทำการเกษตร มีพี่น้อง ร่วมบิดามารดาด้วยกัน 7 คน

ดังนี้ 1.นางสมหวัง จิตเย็น 2.นายทองอิน นามสุข 3.นางเรณู มณีขัติย์ 4.นายสนิท นามสุข 5.นายสุคำ นามสุข 6.พ.ต.ท.ประหยัชว์ (ประหยัด) นามสุข 7.นางประยงค์ มั่งมี เข้ารับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม จ.ลำปาง จากนั้นสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงลำดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และศึกษาต่อระดับชั้น ปวช.สาขาช่างยนต์ ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญาตรีคณะรัฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

สอบบรรจุเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจรุ่น 39 โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จังหวัดลำปาง เมื่อจบออกมารับราชการตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.31 และสอบเลื่อนชั้นเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายผู้นำหน่วย ตชด.ได้ เมื่อปี พ.ศ.2549 หลังจากนั้น ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เป็น รอง สวป.สภ.เด่นเหล็ก ภ.จว.อุตรดิตถ์ ในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2557 จากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สว.สส.สภ.บ้านโคก ภ.จว.อุตรดิตถ์ ในเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2558 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สวป.สภ.น้ำปาด ภ.จว.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด /การตั้งจุดตรวจจุดสกัด/พ.ร.บ.จราจร /เป็นวิทยากรโครงการ to be number one เป็นวิทยากรหลักของอำเภอน้ำปาด และเป็นวิทยากรครูแม่ไก่ของ ภ.จว.อุตรดิตถ์ แทบจะทุกสายงาน

ปัจจุบันแต่งงานแล้วกับ นางสิริรัตน์ นามสุข ตำแหน่งหัวหน้างาน อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลน้ำปาด มีบุตร 2 คน 1.นางสาวกัญธรส นามสุข พนักงานราชการ กศน.อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
2.ด.ช.ปณวัตร นามสุข กำลังศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เคยได้รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556 ด้านการสกัดกั้นดีเด่น,รางวัลย่อง เชิดชูเกียรติ ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2556 ,รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ)ปี 2553 เคยทำงานร่วมกับหัวหน้าสถานีหลายท่าน มักจะได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับทุกส่วน ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสามารถนำภาคเอกชนเข้ามา สนับสนุนงานของตำรวจได้เป็นอย่างดี.

ดำเนินชีวิต โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ชอบปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผลไม้ เลี้ยงปลาไว้รับประทานเองในครอบครัว เพื่อลดค่าใช้จ่าย มีเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ พ.ต.ท.ประเสริฐ รู้ทำนอง รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.แม่สาย ภ.จว.เชียงราย ,พ.ต.ท.วิสิทธิ์ อุดทะ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.ดงเจริญ ภ.จว.พิจิตร ,พ.ต.ท.ศุภเดช ไชยเนตรเกษม อัยการ จ.ปัตตานี

เอนก ธรรมใจ

รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *