ลำพูน – สังศิต”นำทีมหารือผนึกกำลังทุกภาคส่วน ผลักฝายแกนซอยซิเมนต์ แก้แล้งต้นน้ำลี้

แชร์ไปยัง

ลำพูน – สังศิต”นำทีมหารือผนึกกำลังทุกภาคส่วน ผลักฝายแกนซอยซิเมนต์ แก้แล้งต้นน้ำลี้ จังหวัดลำพูน
  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมการธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำลี้ พื้นที่อำเภอลี้และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน ผู้แทนองค์การบริหารจังหวัดลำพูน นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ นายสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอทุ่งหัวช้างและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


        นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวว่า แม่น้ำลี้เป็นลำน้ำสาขาหลักของลุ่มน้ำปิงมีความยาวกว่าสองร้อยกิโลเมตรไหลผ่านหลายอำเภอก่อนไหลลงแม่น้ำปิงที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน หรือชาวบ้านเรียกกันว่าแม่น้ำขืน คือไหลขึ้นไปทางทิศเหนือ สำหรับอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำลี้ ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมไหลหลากในฤดูฝนและภัยแล้งรุนแรงในฤดูแล้ง โดยสภาพภูมิประเทศ แม่น้ำลี้มีลำห้วยสาขาจำนวนมาก แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าลดลงทำให้การไหลของน้ำในฤดูฝนรวดเร็วรุนแรงและน้ำซึมน้ำซับธรรมชาติที่เคยหล่อเลี้ยงลำห้วยในฤดูแล้งเหือดแห้ง

     อนึ่งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการฯได้เคยเดินทางมาร่วมประชุมแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ. อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยในที่ประชุมได้เสนอแนวทางพัฒนาเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตัวเอง ของศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ กรมชลประทาน คือ การทำฝายแกนซอยซิเมนต์ /การเติมระบบน้ำใต้ดิน/ ชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์อย่างประหยัด ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ได้ประชุมหารือกำหนดห้วยแม่แต๊ะ เป็นลำห้วยแรกที่จะดำเนินการก่อสร้างฝายแกนซอยซิเมนต์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ซึ่งจะได้มีการติดตามความคืบหน้ามารายงานให้ทราบต่อไป

   สำหรับการจัดเวทีที่อำเภอลี้ ในวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น เพื่อเป็นการพูดคุยกันถึงสาเหตุของปัญหาและแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อเท็จจริงระหว่าง คณะกรรมาธิการ ฯกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการนำเสนอองค์ความรู้ แนวทางแก้ไขปัญหาต่อเนื่องอย่างยั่งยืนด้วยการฝายแกนซอยซีเมนต์/การเติมระบบน้ำใต้ดิน/ชุดสูบน้ำโซล่าเซลล์อย่างประหยัด ซึ่งจำเป็นต้องขับเคลื่อนยกระดับการเรียนรู้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยทางนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณและพร้อมจะร่วมกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานจริงในภาคสนามแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป

เอนก ธรรมใจ

รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *