อบจ.อุตรดิตถ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

แชร์ไปยัง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญ ได้แก่เรื่องที่ต้องพิจารณาดังนี้
1. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมขออนุมัติกันเงิน
2. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ญัตติ
3. ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 1 ญัตติ
4. ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและ เพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ
5. ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและ เพื่อการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ญัตติ
ซึ่งในการประชุมสภาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *