น่าน – น่านชูสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงตลาด จัดสัมมนาหาแนวทางพัฒนาสู่ความยั่งยืน ( มีคลิปข่าว )

แชร์ไปยัง

น่าน – น่านชูสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงตลาด จัดสัมมนาหาแนวทางพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 3 เวลา 09.30 น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน และการแสดงผลงาน ออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารน่าน

โดยมีนายสำเริงสวัสดี นฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวถึงกิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตรกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารเพื่อเชื่อมโยงตลาดประจำปีงบประมาณ 2563 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรมากมายกระจายไปทั่วประเทศมีการแปรรูปและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์สินค้าทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจรจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดมากขึ้นซึ่งจะเป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารของจังหวัดน่านต่อไปในอนาคต จังหวัดน่านจึงได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการและขยายเครือข่ายของคัตเตอร์ เพื่อให้สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารของจังหวัดน่านได้รับการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์มีความหลากหลายมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัยซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลิตเพื่อการส่งออกตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ

ทางด้านนายสำเริงสวัสดี นฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวถึงกิจกรรมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรมของโครงการประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาแล้วได้แก่กิจกรรม 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คลัสเตอร์แปรรูปการเกษตรและอาหาร ได้แก่ การจัดสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรและอาหารและการเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงการผลิตโดยการศึกษาดูงานที่ประสบผลสำเร็จ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารได้แก่การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดในวันนี้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารได้แก่การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรน่านแฟร์ 2020 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นประธานปาฐกพิเศษ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรได้แก่กรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนเดย์โกลบอลจำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮิลล์คอฟฟจำกัด พร้อมจะมีการ ถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการมาเพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระดับต่อไป

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารของจังหวัดน่านจำนวน 41 ผลงานอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม :https://www. facebook.com/NanAgrolndustry/

เอนก ธรรมใจ
รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *