พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

แชร์ไปยัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
<จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>

-พระเทพศาสนาภิบาล
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง และคณะกรรมการประจำ หนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
•คณะกรรมการ ส่วนกลาง
ที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพปัญญาภรณ์
รองประธานกรรมการฯ วัดตากฟ้า
~ พระเทพปัญญาโมลี วัดประชุมโยธี
~ พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร
~ พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ฯ
~ พระสุธีรัตนบัณฑิต วัดสุทธิวราราม

•คณะกรรมการ ประจำหนกลาง
ที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย
~ พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดราชคฤห์
~ พระเทพปริยัติโสภณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
~ พระราชรัตนวิสุทธิ์ วัดกุยบุรี
~ พระราชพัฒนสุนทร วัดทรงธรรม
~ พระวิสิฐคณาภรณ์
วัดมงคลชัยพัฒนา
~ พระปริยัติธาดา วัดกัลยาณมิตร
~ พระปริยัติวรานุกูล
วัดนิมมานรดี
~ พระมหาประกอบ โชติปุญโญ
วัดโชติทายการาม

•พระสีหราชสมาจารมุนี วัดพระนารายณ์มหาราช
ประธานเครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนศีล๕
และคณะ

<หมู่บ้านดังต่อไปนี้>
•ณ บ้านเลียบ หมู่ที่ ๓ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
•บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา

•คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
~พระธรรมรัตนมงคล จจ.พระนครศรีอยุธยา
~พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดี มจร.
~พระราชสิทธิโสภณ ประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์
~พระญาณไตรโลก รจจ.พระนครศรีอยุธยา
~พระเมธีวราภรณ์ รจจ.พระนครศรีอยุธยา
~พระวินัยเวที จอ.บางไทร ธรรมยุต
~พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต จอ.เสนา
เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะตำบล พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ
คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

•ฝ่ายบ้านเมืองมี
~ นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
~ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.พศจ.
~ นายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา
~ บาทหลวงวิชชุกร เกตุภาพ
ผอ.รร.ราษฎร์บำรุงศิลป์ เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน  ผู้แทนศาสนาคริสต์
~ นายนะวาท ไกรพันธุ์ อิหม่ามประจำมัสยิดกอดิริยะห์ ผู้แทนศาสนาอิสลาม
~ นายสุชาติ การลึกสม นายก อบต.บ้านโพธิ์
พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.
และประชาชนร่วมพิธี.

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *