ผู้บัญชาการตำรวจภาค5เปิดโครงการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จัดฝึกอบรมสร้างเครือข่ายประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

แชร์ไปยัง

ผู้บัญชาการตำรวจภาค5เปิดโครงการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่จัดฝึกอบรมสร้างเครือข่ายประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันนี้(13ก.ค.63) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน/หมู่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับท้องถิ่น ให้เข้ามาเป็นกลุ่มเครือข่าย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พันตำรวจเอก นิคม เครือนพรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าวมีประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 455 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มภาคีเครือข่าย ในการมีส่วน ร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้องกันอาชญากรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนภาคีเครือข่ายเป็นพลังของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง และเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารราชการของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ
พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ดีที่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านเมืองในทุกด้าน เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ในท้องถิ่นให้มีความสงบ เรียบร้อย เข้มแข็ง สามัคคีและเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งปลุกจิตสำนึก รักบ้านเกิด ของกลุ่มคนทำงาน ที่ได้ทำงานต่างท้องที่ให้กลับบ้านเกิด มาร่วมพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในท้องถิ่น โดยการนำเอาประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติอันสวยงาม และสินค้าชุมชน มาสร้างรายได้ และเศรษฐกิจในชุมชน อันจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

อรุณศักดิ์ เจาะจง

รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *