นายอำเภอภูผาม่าน เดินหน้าสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวๆชมต้นเฉลียงทอง อายุราว 300 กว่าปี เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเรื่องราว บริเวณดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นแผ่นดินแห่งแรกที่ของชาวภูผาม่าน

แชร์ไปยัง

รายงานพิเศษ  

นายอำเภอภูผาม่าน เดินหน้าสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวๆชมต้นเฉลียงทอง อายุราว 300 กว่าปี เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเรื่องราว บริเวณดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นแผ่นดินแห่งแรกที่ของชาวภูผาม่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุรศักดิ์ นายอำเภอภูผาม่าน  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  วัดเฉลียงทองเป็นวัดที่มีต้นเฉลียงทองใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติความเป็นมาของอำเภอภูผาม่านตามประวัติ นายกองส่วยสีผึ้งบ้านเซิน (นายพุ่ม) หรือหลวงพิพิธภูมิเรศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการให้มาดูแลราชการส่วยผึ้ง ณ ต้นเฉลียงทอง ในปี 2380 (ปัจจุบันคือ วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ ) ต้นเฉลียงทองจึงเป็นต้นเฉลียงทองที่ค้นพบตามประวัติความเป็นมา ซึ่งเป็นต้นแบบของต้นเฉลียงทองจำลองซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

นายสุรศักดิ์ นายอำเภอภูผาม่าน  เปิดเผยอีกว่า วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ ม.2 ต.โนนคอม วัดเฉลียงทองเป็นวัดที่มีต้นเฉลียงทองใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติความเป็นมาของอำเภอภูผาม่านตามประวัติ นายกองส่วยสีผึ้งบ้านเซิน (นายพุ่ม) หรือหลวงพิพิธภูมิเรศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากทางการให้มาดูแลราชการส่วยผึ้ง ณ ต้นเฉลียงทอง ในปี 2380 (ปัจจุบันคือ วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ) ต้นเฉลียงทองจึงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเรื่องราว บริเวณดังกล่าวจึงถือได้ว่า เป็นแผ่นดินแห่งแรกที่ของชาวภูผาม่านที่ค้นพบตามประวัติความเป็นมา ของต้นเฉลียงซึ่งเป็นต้นแบบทองจำลองซึ่งตั้งอยู่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

นายสุรศักดิ์ นายอำเภอภูผาม่าน  ยังได้กล่าวอีกว่า นอกจากจะมีต้นเฉลียงทองแล้วนั้น ยังมีลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ บ้านเซินใต้ ม.3 ต.โนนคอม  ทางอำเภอภูผาม่านและคณะกรรมการหมู่บ้านเซินใต้ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทภูผาม่านจึงได้เสนอโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ” ตามแผนชุมชนบ้านเซินใต้ขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้มีสถานที่ร่วมกันแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ชมเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อรักษาไว้และสืบทอดต่อไปโครงการ “ลานแสดงวัฒนธรรมไทภูผาม่าน ตลาดกกเกลือ” ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ คน และจะทำให้เกิดความรักใคร่หวงแหน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี

    นายสุรศักดิ์ นายอำเภอภูผาม่าน  กล่าวอีกว่า  แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดกกเกลือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนบริการจัดการโดยชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแผนชุมชนที่ชัดเจนในการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยใช้หลักการร่วมกันและรับผลประโยชน์และเพื่อนการสรรหาคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการ รูปแบบคณะกรรมการตามที่ชุมชนเห็นชอบ โดยผ่านกระบวนการประชาคมเห็นชอบ มีการแบ่งหน้าที่และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายการผลิตและจำหน่ายสินค้า ฝ่ายการแสดงศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายจำหน่ายอาหารพาแลงซึ่งการดำเนินงาน/โครงการเกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชน โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารชุมชนโดยตลอด

    เอนก ธรรมใจ/รายงาน     

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *