อบจ.อุตรดิตถ์มอบเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

แชร์ไปยัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์


วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(1) นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์(2) ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบเงินอุดหนุนตามแผนงานการศึกษา ให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 โรเรียน ดังนี้


1. โรงเรียนบ้านนาแซง หมู่ที่ 3 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 583,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบระบบการเรียนการสอนภาพเสมือนจริง โดยมี นายสัญชัย ย่อมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซง เป็นผู้รับมอบ
2. โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 906,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” โดยมี นายณัฐภัทร นิ่มเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เป็นผู้รับมอบ
3. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 354,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสนับสนุนการแข่งทักษะด้านหุ่นยนต์” โดยมี นายเอกพันธ์ อิ่มเอิบ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ
4. โรงเรียนป่ากั้งวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e – Library)”

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจ

รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *