ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมการบังคับใช้ กฎหมายตาม พ.ร.ก.บริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2563

แชร์ไปยัง

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ปล่อยแถวระดมการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563


เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 3 เมษายน 2563 พลตำรวจตรี ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการปล่อยแถวระดมการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2563 ที่ หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด โดยมีพันตำรวจเอก วันชัย วินทะสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พันโท ถนอม วงศ์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยตำรวจในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ร้อยเอ็ด เข้าร่วม


พันตำรวจเอก พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรควิด- 19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ซึ่งกำหนดข้อห้ามแก่ประชาชนและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นและข้อกำหนด ฉบับที่ 2 เพื่อให้มีมาตรการต่างๆเพิ่ม ตามความจำเป็นโดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเคหสถานเวลา 22.00 น. – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


พันตำรวจเอก พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ทุกหน่วยประชุมหน่วยตำรวจในพื้นที่เพื่อรวบรวมการวางแผนและพิจารณาจัดกำลังพลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ยานพาหนะ ออกตรวจตราตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และภาคีเครือข่าย ให้มีการปล่อยแถวระดมในวันนี้ เพื่อเพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด โดยเฉพาะการบิดเบือนข้อมูล การหลอกลวงการกักตุนสินค้า การขายสินค้าเกินราคาหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นการ ซ้ำเติมประชาชน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยร่วมปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ให้สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายจราจร ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างการรับรู้ โดยให้คำแนะนำเรื่องสุขอนามัย ตามที่รัฐบาลได้วางแผนแนวทางเอาไว้และให้มีมาตรการเชิงรุกประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องขยายเสียงให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่ง
หลังจากนั้น พลตำรวจตรี ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้ออกตรวจ เตือน ร้านสะดวกซื้อให้ เปิด – ปิดและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่จุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
สุทธิชัย อุปปะ ภาพ/รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *