สัมภาษณ์พิเศษ เปิดตัว “สำนักสืบสวนการทุจริต” หรือ หน่วย CPIB

สัมภาษณ์พิเศษ…เปิดตัว “สำนักสืบสวนการทุจริต” หรือ หน่วย CPIB


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ดร.ก้องภพ วังสุนทร รองประธานกลุ่ม 30 พรรคสหมิตร ในฐานะผู้เริ่มก่อตั้ง “สำนักสืบสวนการทุจริต หรือ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)” โดยมีภารกิจสำคัญ คือ “ปกป้องและทวงคืนเงินภาษีประชาชน” หวังลดการโกงกินเงินภาษีประชาชน ที่มีมากถึงปีละ 2 แสนล้านบาท


ดร.ก้องภพ กล่าวว่า สาเหตุที่ตั้ง สำนักสืบสวนการทุจริต หรือ องค์กร CPIB ขึ้นมา เพราะตัวเลขการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทย แย่ลงทุกปี จากประกาศรายงานดัชนีการรับรู้คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index) ประจำปี 2018 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency International ) ผลที่ออกมา อันดับของประเทศไทยแย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยปี 2017 ได้คะแนน 37 แต่ปี 2018 คะแนนลดลงเหลือ 36 จากคะแนนเต็ม 100 ขณะที่อันดับของประเทศในจำนวน 180 ประเทศทั่วโลก ร่วงจากอันดับ 96 ในปี 2017 เป็นอันดับที่ 99 ในปี 2018  ถ้าดูคะแนนของประเทศไทย ย้อนกลับไป ปี 2014 ไทยได้ 38 คะแนน และอันดับของประเทศอยู่อันดับ 85 แต่ปี 2018 คะแนนลดลงเหลือ 36 และมีอันดับของประเทศอยู่อันดับที่ 99 แสดงว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยแย่ลง ร่วงลง 14 อันดับ ในช่วงห้าปี จากข้อมูลข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า การหวังพึ่งกลไกภาครัฐอย่างเดียว คือ นักการเมืองและข้าราชการประจำให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง จึงเป็นเรื่องที่หวังยาก จำเป็นอย่างมากที่ทำให้บทบาทภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน ซึ่งสำคัญมาก ต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศ ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันตรวจสอบและสร้างแรงกดดันให้ปัญหาการทุจริตของประเทศมีการแก้ไขอย่างจริงจัง

ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ปัญหาการทุจริต ในประเทศไทยลดลง พี่น้องประชาชนคนไทยต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ต้องช่วยกันสอดส่อง ตรวจสอบ เงินภาษีของท่านที่นำไปพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมา หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องต้องทำงานหนักมากขึ้นถ้ามีการร้องเรียนจากองค์กร CPIB


ประกอบกับประชาชนนับล้านคน ที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง ในกลุ่ม 30 พรรคสหมิตร กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมทั้งพี่น้องประชาชนหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักธุรกิจ นักวิชาการ นักกฎหมาย รวมทั้งสื่อมวลชนทุกจังหวัด ได้สะท้อนถึงการทุจริตตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมา โดยเฉพาะพวกเราได้รับการร้องเรียนเงินกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังส่งลงกองทุนหมู่บ้านฯ ละ 200,000 บาท ซึ่งจากแหล่งข้อมูลที่รายงานมา บางกองทุนฯ มีเงินถอนมากถึง 50%
องค์กรสืบสวนการทุจริตของเรา จะแต่งตั้งหน่วยสืบสวน CPIB จำนวน 1 ล้านรหัส กระจายทุกหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบงบกองทุนหมู่บ้านฯ 200,000 บาท ถ้าพบว่ามีการทุจริต คงต้องส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ดร.ก้องภพ กล่าว

เอนก ธรรมใจ

ทีมข่าวการเมือง

รายงาน