พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะผู้ช่วย ผบ.ตร.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการทำงานแก่ข้าราชการตำรวจ ให้เสริมภาพลักษณ์ของตำรวจ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน

พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะผู้ช่วย ผบ.ตร.พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการทำงานแก่ข้าราชการตำรวจ ให้เสริมภาพลักษณ์ของตำรวจ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
เมื่อวันที่18 มี.ค.63 พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป1) (สส1)และ(มค1) พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจระดับพื้นที่ ภ.2 ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาการทำงานของตำรวจ และ กต.ตร.ในพื้นที่ สภ.พนมสารคาม และ สภ.กบินทร์บุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การดำเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน (กต.ตร.)
2) การดำเนินงานตามแนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ
3) กำชับการดำเนินงานศูนย์ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร(ศปสก.ตร.) กำชับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) การทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสืบสวน ภายใต้สภาวการแพร่ระบดโรค โควิด -19 กำชับการดำเนินการกับผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้า หรือขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
5) มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับ ตร.
6) ให้คำแนะนำการทำงานแก่ข้าราชการตำรวจ ให้เสริมภาพลักษณ์ของตำรวจ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน
7) ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
8) กำชับการปฏิบัติตามนโยบาย รัฐบาล และตามข้อสั่งการ ตร.ที่เคยสั่งการไว้

ทีมข่าวอาชญากรรม

รายงาน