ยุทธจักรเหนือ ดาวสีเงิน : พ.ต.อ ชลทฤษ ชัชวาลย์

แชร์ไปยัง

สกู๊ปพิเศษ ยุทธจักรเหนือ ดาวสีเงิน

พ.ต.อ ชลทฤษ ชัชวาลย์  (เดอะใหญ่)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช่อแฮ่ จ.แพร่

…ประวัติการศึกษา…

 จบประถมปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดลำปาง

จบมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปาง

จบปริญญาตรีโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 46 รุ่นเดียวกับ พ.ต.อ.ปรัชญา ประสานสุข พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ พ.ต.อ.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์

… จบปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

… จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 30 รุ่นเดียวกับท่าน พ.อ.รณวีร์ หิรัญสิ พ.อ.วินธัย สุวารี

.. บิดา-มารดาเป็นคนจังหวัดลำปาง มีพี่น้อง 2 คน 

… สถานภาพครอบครัว…สมรสกับ แพทย์หญิง ศราวดี ชัชวาลย์ แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย ประจำโรงพยาบาลลำปาง มีบุตรี 1 คน ด.ญ.ญาดา ชัชวาลย์ กำลังศึกษา

… ประวัติรับราชการครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน…

เป็นรอง.สวส.สภ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ปี 2536

เป็นพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง ปี 2540

เป็นนายเวรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ปี 2548

… เป็น สวส. สภ. ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2550

… เป็นรอง.ผกก.สภ.จุน จังหวัดพะเยาปี 2553

… เป็นรอง.ผกก. ป. สภ. งาว จังหวัดลำปาง ปี 2554

… เป็นรอง.ผกก. ป. สภ. เมืองแพร่ ปี 2555

… เป็น ผกก.สภ.สอง จังหวัดแพร่ ปี 2557

… เป็น ผกก.สภ.เมืองแพร่ ปี 2558 

…..เป็น ผกก.สภ.ช่อแฮ่ ปี 2562-จนถึงปัจจุบัน

… ผลงานด้านการทำงานที่ประทับใจมากที่สุด….

ได้ทำงานให้กับเยาวชนเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนื่องจากผมได้เป็นวิทยากรและเป็นครูตำรวจแดร์ ได้ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดที่จะแพร่ระบาดในเยาวชน ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นในด้านยาเสพติดเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นในอบายมุขทุกประเภท เพื่อให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของครอบครัวและประเทศชาติในอนาคต และปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการเสียสละ ในการที่จะช่วยเหลือสังคม

… เคยมีประสบการณ์ปราบปรามอาชญากรรมรายสำคัญ …

สมัยดำรงตำแหน่ง เป็นรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.งาว จังหวัดลำปาง จับยาบ้าและไอซ์รายใหญ่ ได้ของกลางล้านกว่าเม็ด… หลังจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ ได้จับคดียาบ้ารายสำคัญ ได้ผู้ต้องหาค้ายาบ้า 3 รายรวมยาบ้าได้เกือบล้านเม็ด ขณะดำรงตำแหน่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ มีคดีปล้นชิงทรัพย์ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ หลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหาหลบหนี ใช้เวลาเพียง 7 วัน สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ส่วนคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญก็สามารถจับกุมได้ทันที เนื่องจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ได้ใช้ระบบกล้อง CCTV ตามโครงการ 9 แยกพิทักษ์รักษ์ประชา ซึ่งงบประมาณโครงการนี้ได้ร่วมกับสื่อมวลชนในจังหวัดแพร่และประชาชนในจังหวัดแพร่ในการจัดทำ และการใช้ App FAMILY LOCATOR ใช้ตรวจสอบการทำงานของสายตรวจหน่วยบริการประชาชน สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตลอดจนผู้บังคับบัญชาในระดับสารวัตรลงมา ซึ่งจุดแข็งของโปรแกรมนี้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลังได้ถึง 7 วัน ทำให้การบริการประชาชนและการไปถึงที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (  Respond Time) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบจราจรในเขตรับผิดชอบ หลักการคือให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง ร่วมแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และผู้กำกับการต้องลงไปแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยร่วมกับรองผู้กำกับทุกสายงานใน สภ. ตัวอย่างแยกประตูชัย แยกร่องซ้อ ซึ่งเป็นการแก้โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ โดยหลักการที่ว่าถ้าผู้มาใช้บริการจอดรถไม่เป็นระเบียบ ร้านค้าพร้อมใจไม่จำหน่ายให้ การเปิดพื้นที่ของสถานีตำรวจให้ประชาชนมาจอดได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกของประชาชน และการแก้ไขปัญหาการจอดรถโดยสาร (รถตู้) บริเวณหน้าโรงเรียน ทั้งโรงเรียนนารีรัตน์กับโรงเรียนพิริยาลัย จะไม่มีที่จอดรถรับ-ส่ง นักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานคนในจังหวัดแพร่ และเพื่อไม่ให้เป็นการผิดกฎจราจร จึงผ่อนผันให้จอดบริเวณพื้นที่ ที่เป็นขาวแดงจะให้อนุญาต เฉพาะให้จอดรับส่งเด็กนักเรียนชั่วคราวเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยแต่ลูกหลานชาวจังหวัดแพร่ ที่นั่งรถโดยสารรถตู้นักเรียนมาเรียนอย่างปลอดภัย ส่วนการป้องกันอาชญากรรมอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องป้องปรามภัยในท้องถนน ก็คืออีกปัญหาหนึ่ง ตั้งแต่ผมมาดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ จนถึงปัจจุบันนี้ ทางตำรวจ สภ.เมืองแพร่ ยังมีคดีอีกคดีหนึ่งที่จับปรับได้ทุกวัน ไม่มีหมด นั้น ก็คือคดีเกี่ยวกับขับรถเมาสุรา มีผู้กระทำผิดเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า  90 รายต่อเดือน ผมในฐานะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต้อง ต้องทำตามกฎจราจรห้าม ฝ่าฝืนกฎหมาย ที่สำคัญทางตำรวจเราได้ไปพบพูดคุยกับสถาบันสถานศึกษาต่างๆทุกสถาบัน ขอความร่วมมือ ทำ MOU เตือนเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยในท้องถนน และบังคับใช้กฎหมายจราจรขับขี่ จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง ในการทำงานด้านเยาวชนนั้น ช่วงที่ผ่านมาทางสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดแพร่ ผู้สนับสนุนงบประมาณจำนวนเกือบ 2 แสนบาท เพื่อทำโครงการเกี่ยวกับปลูกจิตสำนึกสร้างเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม เสียสละ มีคุณธรรมในจิตใจ โดยจะเน้นในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยแพทย์จากโรงพยาบาลแพร่-ราม การปลูกฝังด้านจริยธรรม จากคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดแพร่ ชึ่งได้มีกลุ่มเยาวชนและนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ โรงเรียนเจริญราษฎร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณเกือบพันคน ส่วนตัวผมเองนั้น ก็ได้ เป็นประธานและวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

…อุดมคติในการทํางาน…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 …รางวัลด้านสังคม….

เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2558

เคยได้รับรางวัลข้าราชการไทยตัวอย่างปี 2560

เคยได้รับรางวัลระฆังทองจากพลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ปี 2560

…คิดอย่างไรมาเป็นตำรวจ…

 สืบเนื่องจากเป็นคนต่างจังหวัด จะเห็นคนที่ด้อยโอกาสถูกเอาเปรียบและถูกกดขี่ทางสังคมจากผู้มีอำนาจและผู้มีอิทธิพล จึงอยากที่จะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ( ขณะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย )…

….ประทับใจเรื่องใดบ้างตั้งแต่มาเป็นตำรวจ…..

ได้ช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับประชาชน ทุกวันนี้จะทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เดินทางปลอดภัย และที่สำคัญที่สุดอยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสุขกับการทำงาน มีความอยากที่จะทำงานเพื่อประชาชน….นี้แหละครับที่เขาบอกว่าตำรวจน้ำดีอยู่ที่ใหนก็ได้ทำดีเพื่อประชาชนได้ดั่งสมนามว่า ” ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ”

 

 เอนก ธรรมใจ/บรรณาธิการบริหารข่าว/รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *