งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวงปี2563

แชร์ไปยัง

งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2563

ซึ่งจังหวัดแพร่ร่วมกับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่จัดขึ้น โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราการจังหวัดแพร่ในฐานะเจ้าเมืองแพร่นั่งช้าง พร้อมด้วยนายกล้าณรงค์ จันทิก ประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำขบวนเครื่องสักการะองค์พระธาตุจากประชาชน 8 อำเภอ

สำหรับวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแพร่ มีองค์พระธาตุช่อแฮเป็นประธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน องค์พระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระข้อศอกซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประวัติการสร้างวัดพระธาตุช่อแฮนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่ในด้านประวัติศาสตร์ จากพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย หอสมุดแห่งชาติกล่าวถึงวัดพระธาตุช่อแฮว่า สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) ได้เสด็จมาสักการะพระธาตุช่อแฮ และบูรณปฏิสังขรณ์ จากนั้นได้จัดงานสักการะ 7 วัน 7 คืน จนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาทุกปี โดยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแพร่ได้จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เพื่อสักการบูชาองค์พระธาตุ ในทุกปีตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ปัจจุบันเป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดแพร่ โดยใช้ชื่องานว่า งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 2-8 มีนาคม 2563

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การส่งเสริมและเผยแพร่ทางพุทธศาสนา ร่วมใจทำบุญปฏิบัติธรรม การแสงศิลปวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ การแสดงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดแพร่ การแสดงมหรสพ การจำหน่ายสินค้าพืชผักพื้นบ้านของชาวแพร่ การจำหน่ายสินค้าโอทอป และสินค้าจากโรงงานอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเสริมบารมีทาน พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาล ในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2563 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

อรุณศักดิ์ เจาะจง

รายงาน 

โทร.085-7279291

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *