บุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และครั้งแรกของวัดป่าฐิตวิริโย ยกยอดฉัตรทอดผ้าป่าถวายพระโพธิสัตว์ สิทธัตถะโคตมะ

 

บุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และครั้งแรก ของวัดป่าฐิตวิริโย ยกยอดฉัตรทอดผ้าป่าถวายพระโพธิสัตว์สิทธัตถะโคตมะ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น ณ บริเวณวัดป่าฐิตวิริโย อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร พระครูบาแบงค์ เจ้าอาวาสวัดป่าฐิตวิริโย ได้จัดงานทอดผ้าป่าและยกฉัตรพระโพธิสัตว์สิทธัตถะโคตมะ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ เดินทางมาจากวัดต่างๆทั้งในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดอื่นๆ

ได้มีญาติโยม ที่ใจบุญ ใจกุศล ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ งานบุญในครั้งนี้ได้มีญาติโยมมาถวายโรงทานกันเป็นจำนวนมาก

งานบุญในวันนี้เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งศาสนสถาน สำคัญให้รุ่นลูกหลานได้กราบสักการะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรืองและเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ให้แห่งแผ่นดิน และนอกจากนั้นยังได้บุญได้กุศลครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วย

เอนก ธรรมใจ
รายงาน

โทร.085-7279291