ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันโคโรน่า COVID-19

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ป้องกันโคโรน่า (COVID – 19)

วันที่ 28 ก.พ. 63 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ หน้าต่าง ราวบันได และพื้นที่สาธารณะประโยชน์โดยรอบอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (1) และ (2) ตลอดจนจัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกคนร่วมทำความสะอาดอย่างเต็มที่ พร้อมนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว 

ปวินท์ อินกล่ำ

รายงาน